กระต่ายผู้มากเพื่อน

กระต่ายตัวหนึ่งมีเพื่อนมากมาย มันรู้จักเหล่าสรรพสัตว์ทุกชนิด
วันหนึ่งกระต่ายหนีสุนัขล่าเนื้อ มันไปขอความช่วยเหลือม้าซึ่งวิ่งเร็ว แะหวังว่าม้าจะพามันหนีสุนัขล่าเนื้อ
ม้าบอก มันมีธุระสำคัญอื่นต้องทำ กระต่ายจากไปและถามกระทิง หวังว่ากระทิงจะใช้เขาไล่สุนัขล่าเนื้อไป
กระทิงตอบ มันมีธุระอื่นต้องทำ กระต่ายร้องขอแพะ ขอแพะช่วยมันหนีสุนัขล่าเนื้อ แพะตอบมันมีธุระอื่นต้องทำ
ด้วยความหวังสุดท้าย กระต่ายขอลูกวัว ขอลูกวัวช่วยมัน ลูกวัวปฏิเสธ จนสุนัขล่าเนื้อใกล้เข้ามา กระต่ายจึงวิ่งหนีด้วยตัวของมันเอง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มีมิตรน้อยที่จริงใจดีกว่ามีมิตรมากที่ไม่จริงใจ