งูเห่ากับตะไบ

งูเห่าเดินเข้าไปที่ร้านขายชุดเกราะ มันถูกแทงด้วยตะไบที่อยู่ในนั้น
งูเห่าโมโห มันจึงกัดเข้าที่ตะไบ แต่เขี้ยวของมันทำอะไรตะไบไม่ได้
มันจึงเลิกโกรธและจากไป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทำอะไรกับสิ่งไม่ตอบสนองไม่มีประโยชน์