ช่างสามคน

ราชาคนหนึ่งต้องการสร้างเมืองแ่งใหม่ ราชาจึงเรียกช่างสามคนเข้ามาปรึกษา
ท่านจะใช่วัสดุใดดีในการสร้างเมืองให้ดีที่สุด ราชาถาม
ช่างอิฐตอบ ไม่มีอะไรดีกว่าอิฐอีกแล้ว
กล่าวเสร็จช่างไม้ก็เสนอ ไม่มีอะไรดีกว่าการสร้างเมืองด้วยไม้
ท้ายสุดช่างหนังกล่าวปิดท้าย สิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างเมืองคือหนังเท่านั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนมักเห็นตนเองดีที่สุด