นกอินทรีกับสิงห์โต

นกอินทรีตัวหนึ่งบินเข้าไปขอให้สิงห์โตช่วยมันล่าอาหาร
สิงห์โตตอบ เราเห็นดีด้วยแต่ขอถามเจ้าอย่างหนึ่ง เราจะไว้ใจเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อเจ้าสามารถบินหนีข้าไปได้ตลอดเวลาเมื่อเจออาหาร

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงทดสอบก่อนที่จะไว้ใจผู้ใด