พ่อกับลูกสาวสองคน

พ่อคนหนึ่งมีลูกสาวสองคน คนหนึ่งแต่งงานกับคนสวน อีกคนแต่งงานกับคนทำกระเบื้อง
วันหนึ่งพ่อไปเยี่ยมลูกสาวทั้งสอง ถามลูกสาวคนแรกว่า เจ้าปรารถนาอะไร ลูกสาวตอบว่า
ต้องการให้แต่ละวันฝนตก เพื่อที่จะได้มีต้นไม้งดงาม เสร็จจากนั้นพ่อคนนั้นก็เดินทางไปถามลูกสาวคนที่สอง
เจ้าต้องการสิ่งใด ลูกสาวคนที่สองตอบ ข้าต้องการให้แต่ละวันทีแดดออก เพื่อที่จะให้กระเบื้องแข็งตัวเอาไปขายได้
เมื่อได้ยินดังนั้น พ่อคนนั้นเอ่ยปากออกมา ลูกคนหนึ่งอยากให้ฝนตก อีกคนอยากให้แดดออก แล้วตัวข้าจะต้องการให้เป็นเช่นใดดี

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่สามารถทำให้คนพอใจได้ทั้งหมด