ล่อผู้โง่เขลา

ล่อตัวหนึ่ง มันร่าเริงและมีเรี่ยวแรง จึงกล่าวว่าพ่อของข้าต้องเป็นผู้มีกำลังทำงานได้ทุกสิ่ง
วันหนึ่งหลังจากเดินทางไกล มันเหน็ดเหนื่อยและหมดแรงกล่าวว่า พ่อข้าคงเป็นเพียงลาธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้โอ้อวดย่อมโง่เขลา