วัวลากเกวียน

วัวฝูงหนึ่งลากเกวียนเดินทางไกล ทุกครั้งที่ถึงทางเลี้ยว เพลาส่งเสียงร้องดัง
ล้อที่รับน้ำหนักเกวียนทนเสียงร้องไม่ไหวจึงถามเพลา
เจ้าเพลาไยเจ้าส่งเสียงร้องดังเหลือเกิน เราผู้รับน้ำหนักต่างหากที่ควรส่งเสียงร้องเพราะทนแบกน้ำหนักนั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่เจ็บปวดมักไม่ส่งเสียงใดๆ