วัวสาวและวัวหนุ่ม

วัวสาวตัวหนึ่งเจ้าของเลี้ยงไว้อย่างดีในคอกของตน เห้นวัวหนุ่มทำงานใส่แอกและพรวนดินอย่างเหน็ดเหนื่อย
วัวสาวหัวเราะและล้อเลียนวัวหนุ่ม เมื่อถึงหน้าเทศกาล วัวหนุ่มถูกปลดแอก เจ้าของวัวนำวัวสาวออกจากคอก
วัวสาวถูกนำขึ้นแท่นบูชาและเตรียมถูกสังหารเพื่อเป็นสักการะต่อทวยเทพ
วัวหนุ่มหัวเราะและกล่าวเยาะเย้ยวัวสาว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หัวเราะทีหลังย่อมดังกว่า