วัวสี่ตัวกับสิงห์โต

วัวสี่ตัวอาศัยในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง มีสิงห์โตตัวหนึ่งออกหากินในทุ่งหญ้านั้น วัวสี่ตัวนั้นรวมตัวกันคอยบอกกันเวลาสิงห์โตมา
แต่แล้ววันหนึ่งวัวทั้งสี่ตัวเกิดทะเลาะกัน มันแยกกันอาศัย สิงห์โตออกหากินตามเดิม เห็นวัวอยู่ตัวเดียว มันตะครุบวัวทีละตัว
จนวัวทังสี่ตกเป็นอาหารหมด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รวมกันเราอยู่ แยกกันอยู่เราตาย