สุนัขจิ้งจอกกับแพะ

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำ แพะตัวหนึ่งกระหายน้ำเดินผ่านมาพอดี แพะตะโกนถามสุนัขจิ้งจอกว่า
ในบ่อน้ำมีน้ำไหม สุนัขจิ้งจอกบอก มีเยอะพอเจ้ากิน จงกระโดดลงมากินสิ
ด้วยความกระหาย แพะกระโดดไม่รอรี เมื่อตกลงมาแพะและสุนัขจิ้งจอกต่างขึ้นไปปากบ่อน้ำไม่ได้
สุนัขจิ้งจอกบอกแพะ เจ้าจงให้ข้าขี่หลังและไต่ขึ้นไปปากบ่อ แล้วข้าจะช่วยดึงงเจ้าขึ้นไป
แพะตอบตกลง สุนัขจิ้งจอกไม่รอรีไต่ขึ้นหลังแพะและขึ้นไปปากบ่อสำเร็จ แพะตะโกนให้สุนัขจิ้งจอกช่วยตน
สุนัขจิ้งจอกร้องบอก เจ้าแพะโง่ ถ้าข้าช่วยเจ้าข้าก็ต้องตกลงไปอีก เจ้าไม่มีสมอง ไม่ควรลงไปในบ่อตั้งแต่แรก
พลันพูดจบ สุนัขจิ้งจอกก็หนีหายไป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คิดก่อนทำอะไรลงไป