สุนัขในรางหญ้า

สุนัขตัวหนึ่งด้วยความง่วง มันหลบเข้าไปนอนบนรางหญ้าของวัว
มันฟุบตัวลงนอนอย่างเหนื่อยล้า ผ่านไปพักหนึ่ง วัวซึ่งทำงานมาแสนเหนื่อย
ด้วยความหิวมันเดินไปรางหญ้าของตน เพื่อหวังจะกินหญ้าแก้หิว
เมื่อไปถึงพบสุนัขนอนอยู่ มันไม่สามารถกินได้ จึงพยายามไล่สุนัขออกไป
สุนัขโมโห ตื่นขึ้นพร้อมเห่าและพยายามกัดวัว
เมื่อวัวไม่สามารถกินหญ้าของตน จึงผละหนีและบ่นพึมพำออกไป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เรามักจะไม่พอใจผู้อื่น เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ